KURUMSAL

Politikamız; temizlik gereçleri sektöründeki bilimsel, teknik ve sektörel gelişmeleri takip ederek ve değerlendirerek kendisini sürekli geliştirmek, müşterilerinin beklentilerini gerçekleştirmektir.
Bu amaçla müşterinin ihtiyacının ve ÇETİN Plastik’den beklentilerinin tam olarak anlaşılması, müşteri ile karşılıklı mutabakat sağlanması ve verilen sözlerin tutulması
ana prensiptir.
                                                   
Bu prensibin uygulamaya geçmesi için sistematik yöntemler uygulanmakta ve çalışanların katılımı sağlanmaktadır.
 
Üründe sıfır hataya yönelmek, üretilen ürünlerin zamanında, kaliteli ve güvenilir şekilde müşteriye ulaşmasını sağlamak, Müşteri memnuniyeti ve rekabet gücü sağlamak; müşteri şartlarına, yasal şartlara ve standartlara uygun üretim gerçekleştirmek; mevcut hedefler doğrultusunda çalışarak firmayı ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve çevreyi korumak ana hedeflerimizdir.
TANITIM

VİDEOMUZ